Archive

#23 różniaste

Mój rysunek w magazynie Informator Gdańskiego Klubu Fantastyki :) Warto przeczytać całe opowiadanie, można się wyciiiiszyć... Cały magazyn na ...