#23 różniaste

Mój rysunek w magazynie Informator Gdańskiego Klubu Fantastyki :) Warto przeczytać całe opowiadanie, można się wyciiiiszyć…

Cały magazyn na tutaj

Bez tytułu