Archive

#19 kredki

Tęsknica to słowiański demon, który był wyobrażany w postaci bladego kobiecego widma. Tęsknica bywała nazywana także Tęsknotą lub ...

#13 kredki

Topielice to w wierzeniach słowiańskich złowrogie demony zamieszkujące zbiorniki wodne. Były to dusze młodych dziewczyn, które utopiły się z ...

Boginka

Oto moja Boginka. Wikipedia mówi: Boginka – w przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian demon żeński będący personifikacją sił przyrody, wrogi wobec ludzi. ...