Archive

Dola, Niedola

“Dobrze jest żyć takiemu, czyja Dola nie śpi”, mówi rosyjski zapis. Każdy Słowianin południowy lub wschodni miał swoją własną Dolę, ...

#45 na papierze – moje stwory

Dobry :) Mam nową porcyjkę słowiańskich stworzeń. Dworowy - demon opiekuńczy obejścia, ochraniający podwórze, stajnie, chlewy, obory, pasieki, kuźnie, przydomowe ogródki ...

Boginka

Oto moja Boginka. Wikipedia mówi: Boginka – w przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian demon żeński będący personifikacją sił przyrody, wrogi wobec ludzi. ...