Marzanna

makosz makosza makosh mokosh goddess bogini slavic mythology mitologia słowiańska słowianie słowiański slav slavs słowiańska kobieta ołówek kredki pencil colored marzanna marana morena marzena