Rysunki, grafiki i częściowa typografia do aplikacji lojalnościowej / Drawings, graphic design and partial typography for a loyality program