Wielokrotne publikacje moich prac jako okładki oraz ilustracje w magazynie Informator Gdańskiego Klubu Fantastyki / Multiple publications of my works as covers and illustrations in a Polish sci-fi magazine