#8 kredki

Swaróg – słowiańskie bóstwo nieba, słońca, ognia i kowalstwa.

Swaróg był porównywany z ptakiem rarogiem, płomiennookim sokołem. Był boskim kowalem, ojcem pozostałych bogów i stwórcą słońca.

Wikipedia

swaróg