#4 rysunek cyfrowy

Już dawno nie wstawiałam tu żadnej grafiki komputerowej (niewektorowej).

To jest Sol – nordycka bogini słońca.

I krótki proces rysowania jej.

Mam nadzieję, że wam się spodoba.

sol

Licencja Creative Commons

And a short process of drawing her:

proces

Licencja Creative Commons